Yrkessjåfør 

Nye utdanningskrav for yrkessjåfører tungbil

Vi er godt igang med yrkessjåførkurs for gods og persontransport, og har kjørt flere kurs etter det nye Yrkessjåførdirektivet.

Her er et utdrag fra myndighetenes informasjon om det nye Yrkessjåførdirektivet:

(Du kan også trykke på linken "Yrkessjåførforskriften" nederst på siden)

Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må nå inneha yrkessjåførkompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.

Utdanningskravet ble innført fra 10. september 2008 for persontransport med minibuss/buss og 10. september 2009 for godstransport med lett lastebil/lastebil. Ordningen innføres over hele Europa som følge av nye EU-krav.

De som i fremtiden vil være yrkessjåfør innen gods- og persontransport, må ha oppnådd en egen kompetanse for hver av dem.

Du som allerede har tungbilførerkort utstedt før disse datoene, har i praksis yrkessjåførkompetanse fordi du innehar førerkort for større kjøretøy. 

Dette innebærer at du kan fortsette som yrkessjåfør uten å ta noen utdanning nå. For å opprettholde din yrkessjåførkompetanse etter 2011 i persontransport og 2012 i godstransport, må du fornye yrkessjåførkompetansen ved å delta på et 35 timers etterutdanningskurs. Kurset skal være gjennomført før du skal fornye førerkortet  ditt neste gang.

Alle nye sjåfører etter nevnte datoer, må derimot ta grunnutdanning i tillegg til førerkort-opplæringen for å få et slikt kompetansebevis. Se nærmere beskrivelse av omfang og innhold av grunnutdanningen på de andre sidene om yrkessjåførutdanningen.  Senere må også disse ta regelmessig etterutdanning hvert 5. år.

Hvem omfattes ikke av ordningen?

Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om kompetansebevis. Derfor blir det ingen endring for de som har minibuss som familiebil eller som skal trekke sin campingvogn med en lett lastebil.

De som frakter materiell eller utstyr som skal brukes i forbindelse med utøvelse av et yrke er også unntatt fra ordningen når kjøringen ikke er hovedaktiviteten.

Kjøring utført av forsvaret, sivilforsvaret, politi, brannvesen eller ambulansetjeneste er også unntatt fra krav om yrkessjåførbevis. Se yrkessjåførforskriftens § 1.

Nyttige lenker