Kursplan

 Kurs              Dato
 Trafikalt grunnkurs Kl B/T
  HAMAR  
  BRUMUNDDAL
 
 28.08.2017
 
 Lastsikringskurs Kl T/BE  11.09.2017
 Trafikkalt grunnkurs tunge 
 klasser
 05.09.2017
 13.11.2017
 Intensivkurs Kl CEDE Hamar   
        
 05.09.2017
 13.11.2017            
 Lastsikringskurs Kl C1 og C
 19.09.17 /28.11.17
 Ulykkesberedskapskurs  20.09.17 /29.11.17  
 ADR grunnkurs  på forespørsel
 ADR rep kurs  på forespørsel
 ADR kurs Kl 1, eksplosiver  på forespørsel
 ADR kurs Kl 7, radioaktive stoffer  på forespørsel
 Grunnutdanning yrkessjåfør gods  09.10.2017      
 Grunnutdanning yrkessjåfør person  09.10.2017    
 Konvertering fra gods til person  på forespørsel
 Konvertering fra person til gods  på foresåørsel
 Etterutdanning yrkessjåfør - person  på forespørsel
 Etterutdanning yrkessjåfør - gods   28.08.17/ 25.09.17
 Etterutdanning yrkessjåfør - kombinert kurs  28.08.17 / 25.09.17