Kursplan

 Kurs              Dato
 Trafikalt grunnkurs Kl B/T
  HAMAR  
  BRUMUNDDAL
 
 
 
 Lastsikringskurs Kl T/BE  22.02.2019
 Trafikkalt grunnkurs tunge 
 klasser
 23.04.2019
 03.06.2019
 Intensivkurs Kl CEDE Hamar   
        
 23.04.2019
 03.06.2019            
 Lastsikringskurs Kl C1 og C
 23.04.19/09.05.19
 Ulykkesberedskapskurs  20.02.19/08.05.19  
 ADR grunnkurs  på forespørsel
 ADR rep kurs  på forespørsel
 ADR kurs Kl 1, eksplosiver  på forespørsel
 ADR kurs Kl 7, radioaktive stoffer  på forespørsel
 Grunnutdanning yrkessjåfør gods  04.03.2019      
 Grunnutdanning yrkessjåfør person  04.03.2019    
 Konvertering fra gods til person  på forespørsel
 Konvertering fra person til gods  på forespørsel
 Etterutdanning yrkessjåfør - person  på forespørsel
 Etterutdanning yrkessjåfør - gods   25.02.19/08.04.19
 Etterutdanning yrkessjåfør -  kombinert kurs  25.02.19/08.04.19