Kursplan

 Kurs              Dato
 Trafikalt grunnkurs Kl B/T
  HAMAR  
  BRUMUNDDAL
 
 
 
 Lastsikringskurs Kl T/BE  23.08.2018
 Trafikkalt grunnkurs tunge 
 klasser
 10.09.2018
 12.11.2018
 Intensivkurs Kl CEDE Hamar   
        
 10.09.2018
 12.11.2018            
 Lastsikringskurs Kl C1 og C
 19.08.18 / 25.09.18
 Ulykkesberedskapskurs  20.08.18 / 26.09.18  
 ADR grunnkurs  på forespørsel
 ADR rep kurs  på forespørsel
 ADR kurs Kl 1, eksplosiver  på forespørsel
 ADR kurs Kl 7, radioaktive stoffer  på forespørsel
 Grunnutdanning yrkessjåfør gods  08.10.2018      
 Grunnutdanning yrkessjåfør person  08.10.2018    
 Konvertering fra gods til person  på forespørsel
 Konvertering fra person til gods  på forespørsel
 Etterutdanning yrkessjåfør - person  på forespørsel
 Etterutdanning yrkessjåfør - gods   27.08.18/ 01.10.18
 Etterutdanning yrkessjåfør - kombinert kurs  27.08.18 / 01.10.18