ETTERUTDANNING FOR YRKESSJÅFØRER VED
SEVENDAL TRAFIKKSKOLE AS

Nye krav til etterutdannning før yrkessjåfører i persontransport og godstransport. For persontransport starter dette i 2011, for godstransport i 2012.

Sevendal Trafikkskole AS vil tilby kurs for bedrifter og enkeltpersoner.

Vi kjører kurs kontinuerlig. Lørdager og søndager vil måtte avtales spesielt.

Etterudanningen består av fem dager à 7 timer - tilsammen 35 timer. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen.

Alle dagene må tas i løpet av 6 måneder, og er en forutsetning for å videreføre yrkessjåførkompetansen.

Under de 5 dagene repeteres og utdypes enkelte tema fra grunnutdanningen.

 • Aktuelle lovbestemmelser, digitale skrivere m.m.
 • Ulykkesberedskap på veg.
 • Service og kundebehandling.
 • Arbeidsmiljø
 • Helse, ernæring og ergonomi.
 • Kriminalitet og smugling.
 • Ny teknologi kjøretøy.
 • Sikring av last.
 • Bedriftinterne behov.
 • Generell trafikksikkerhet.
 • Økonomisk, miljøvennlig kjøring med buss eller lastebil

Trenger du nærmere forklaring på hva du må gjøre før du skal fornye førerkortet neste gang?
Ring oss på telefon: 62 52 46 44